doc. Jurij Likin
Vice-dean for international relations
tel: 54259 1632
e-mail: 5625@post.jamu.cz
UČO: 5625
Faculty of Music
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP door 105
Membership in academic bodies Function
Kolegium děkana HF Member
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně Member
Workplace Function
Faculty of Music Vice-dean for international relations
Woodwind and Brass Department Associate professor

Name Type Year
LIKIN, Jurij. Metodika hry na hoboj. Reflexe a vybrané kapitoly závěrečných prací studentů JAMU. 2019. ISBN 978-80-7460-153-8. Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) 2019
LIKIN, Jurij. Oboe band in the context of baroque music culture of 18.century, University of Hull, East Yorkshire, UK, 23.5.2019. In Přednáška pro posluchače a pedagogy University of Hull, East Yorkshire, UK, 23.5.2019. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LIKIN, Jurij. The repertory of baroque ensemble of woodwind instruments. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 25.11.2019. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LIKIN, Jurij. Aestetics of Oboe Playing. In V Miedzynarodowa Konferencja Barwy Instrumentóv Detych, 11. - 14. Marca 2018, Poznaň, PL. 2018. ISBN 978-83-65727-30-5. Prezentace na konferencích 2018
LIKIN, Jurij. Oboe playing progressive methodology in the European countries. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Shanghai Conservatory, Čína 18.5.2018. 2018. Vyžádané přednášky 2018
LIKIN, Jurij. Antonin Dvorak and his Serenade Op. 44 for wind instruments, cello and double bass in the context of compositions for wind instruments of the 19th and 20th centuries, Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 6.9.2017. In Antonin Dvořák a jeho Serenáda op. 44 pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas v kontextu skladeb přelomu 19.a 20. Století, Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, 6.9.2017. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LIKIN, Jurij. Opera themes in the composer´s work of 18.-20.st. for oboe solo, West Parry Room, Royal College og Music, London, 27.9.2017. In Operní témata ve tvorbě skladatelů 18.-20. století pro sólový hoboj, West Parry Room, Royal College og Music, London, Velká Británie, 27.9.2017. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LIKIN, Jurij. Aestetic of oboe sound in context of solo repertory of 17.-18. century. In Přednáška pro posluchače a pedagogy Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” Cagliari - Istituto di Alta Cultura, Itálie, Itálie 10.5.2016. 2016. Vyžádané přednášky 2016

How and when to contact me

Kdy a jak mne kontaktovat
likin@jamu.cz

Professional card

Životopis doc. Jurije Likina

Identifikace osoby
  • Jurij Likinje českým hudebníkem běloruského původu. První ocenění (Mezinárodní soutěž Concertino Praha 1984) přišlo již při jeho studiu na Hudebním lyceu v Minsku a svou úspěšnou sólovou kariéru zahájil Jurij tehdy vystoupením s orchestrem na pódiu Běloruské filharmonie. Ve svých studiích pokračoval na Běloruské hudební akademii u profesora Borise Ničkova. V roce 1992 získal stipendium francouzské vlády pro studium na pařížské konzervatoři u profesora Maurice Bourguea; u stejného pedagoga pak studoval sólovou i komorní hru v Praze. V roce 1994 získal Jurij Likin angažmá v Pražské komorní filharmonii. Ve stejném roce se stal členem Pražského dechového kvinteta a sólo-hobojistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde působí dodnes. V roce 2011 spolu s brněnskými kolegy založil Janáček Ensemble, propagující českou komorní hudbu pro dechové nástroje. Vystupuje na četných tuzemských a zahraničních hudebních festivalech, jako sólista i komorní hráč natočil řadu skladeb pro Český, Italský, Francouzský, Běloruský rozhlas a televizi a pro řadu gramofonových společností. V roce 1999 obdržel prestižní výroční cenu francouzských kritiků „Choc du Monde de la Musique“ za desku Leoše Janáčka. Pravidelně je zván na mezinárodní mistrovské kurzy v tuzemsku a v zahraničí. V rámci programu Erasmus přednáší a zasedá v hodnoticích komisích na vysokých uměleckých školách v Italii, Polsku, Velké Británii a Nizozemsku. Od roku 2009 je pedagogem Hudební fakulty JAMU v Brně, v roce 2014 byl jmenován docentem. V letech 2013 až 2020 zastával funkci proděkana Hudební fakulty JAMU. Jurij Likin aktivně koncertuje, věnuje se badatelské činnosti, vede řadu akademických a uměleckých projektů, je členem prezidia mezinárodní interpretační soutěže Leoše Janáčka, členem oborové rady doktorského studijního programu Fakulty umění Ostravské univerzity, členem oborové rady stipendijního dotačního programu Ministerstva kultury České republiky.

24. 2. 2022