Dana Konrádová
Cleaning
tel: 54259 1800
e-mail: 19612@post.jamu.cz
UČO: 19612
Theatre on Orlí Street Building Management
Divadlo na Orlí, 662 15
1NP door 1.05
Workplace Function
Správa budovy DNO Cleaning