JUDr. Eliška Balaščáková
Security officer – receptionist
tel: 54259 1800
e-mail: 18662@post.jamu.cz
UČO: 18662
Theatre on Orlí Street Building Management
Divadlo na Orlí, 662 15
0NP door 0.01
Workplace Function
Správa budovy DNO Security officer – receptionist