prof. MgA. Jindřich Petráš
Vice-dean for artistic activities and for cooperation
tel: 54259 1620
e-mail: petras@jamu.cz
UČO: 5353
Faculty of Music
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP door 105
Membership in academic bodies Function
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery Member
Theatre on Orlí Street Programme Board Member
Kolegium děkana HF Member
Artistic council HF Member
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně Member
Artistic Board of JAMU Member
Study
HF M-HUDUM LESROH (abs.) (ukonč.)
Workplace Function
Faculty of Music Vice-Dean for artistic activities and for cooperation
Dean’s Office Proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání
Woodwind and Brass Department Professor