doc. MgA. Lukáš Rieger , Ph.D.
Head of department
tel: 54259 1340
e-mail: rieger@jamu.cz
UČO: 5142
Lukáš Rieger Dramatic Acting Department
Mozartova 1 662 15 Brno
Membership in academic bodies Function
Oborová rada doktorského studia DF Bursar
Akademický senát DF Member
Artistic Board Member
Study
DIFA D-DRAUM TEORIE kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM CINHER (abs.) (ukonč.)
Workplace Function
Lukáš Rieger Dramatic Acting Department Head of department

Name Type Year
RIEGER, Lukáš. Hradecká divadelní konzervatoř: obor činoherní herectví. Hradec Králové: Impuls: Centrum uměleckých aktivit, 2021. Popularizační texty a aktivity 2021
RIEGER, Lukáš. Nástin tvůrčích postupů divadelního souboru Buranteatr. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 185-194. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0. Odborná kniha 2016
RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7331-324-1. Stať ve sborníku 2014
RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 3, 5 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2011
RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2. Odborná kniha 2006
RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví. In O přesahu v herectví. Brno: JAMU Brno, 2006. 200 s. ISBN 80-86928-15-2. Odborná kniha 2006
RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005. Učebnice 2005
RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. In O přesahu v herectví: Křesťanská hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Brno: JAMU Brno, 2004. 250 s. Odborná kniha 2004

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., narozen 13. dubna 1978 v Jablonci nad Nisou, ženatý
Pracoviště
 • Divadelní fakulta
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Mozartova 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí ateliéru činoherního herectví
 • Člen Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • Člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • Tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: doc. na Divadelní fakultě JAMU v Brně
 • 2005: Ph.D. z Teorie divadelní tvorby, JAMU v Brně
 • 2000: MgA. z Činoherního herectví, JAMU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2014-: Vedoucí ateliéru činoherního herectví doc. MgA. Lukáše Riegra, Ph.D.
 • 2010-2014: Pedagog v ateliéru činoherního herectví prof. MgA. Ivo Krobota
 • 2008-2017: Pedagog v ateliéru muzikálového herectví doc. Silvy Talpové
 • 2006-2010: Pedagog v ateliéru činoherního herectví Mgr. Evy Jelínkové
 • 2003-2005: Pedagog v ateliéru činoherního herectví doc. PhDr. Oxany Smilkové.
Pedagogická činnost
 • ČH-Rieger: Vstupní kurz, Herecká výchova, Herecká tvorba, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Magisterský absolventský projekt I, Magisterský absolventský projekt II, Magisterský absolventský projekt III, Magisterský absolventský projekt IV, Divadelní seminář, Diplomový proseminář, Diplomový seminář,Diplomová práce
 • ČH-Brettschneiderová: Divadelní seminář
 • ČH-Smilková: Diplomový proseminář
 • MH-Talpová: Vnitřní herecká technika, Diplomový proseminář, Seminář k magisterské diplomové práci
 • MH-Slovák:Vstupní kurz, Herecká výchova
 • KSFT: Herecká tvorba
Akademické stáže
 • 2003: Dvouměsíční stáž v rámci doktorského studia na Divadelním institutu Borise Ščukina v Moskvě
Univerzitní aktivity
 • 2019-: tajemník Oborové rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2018-: člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU
 • 2007-: člen Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2016-2019: člen Akademického senátu JAMU
 • 2013-2019: předseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
 • 2010-2013: místopředseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU
Vybrané publikace
 • RIEGER, Lukáš. Cesty k herecké pedagogice : reflexe metod několika současných přístupů. Vydání první. 2016. 128 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-104-0. info
 • RIEGER, Lukáš. „Netvař se! Tvoř!“ : Zamyšlení inspirovaná klauzurním festivalem KALDu. In Klauzury DAMU 2013-2014. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. 306 s. ISBN 978-80-7331-324-1. info
 • RIEGER, Lukáš a Jan ŠOTKOVSKÝ. Kristus bez evangelistů. Zamyšlení nad knihou Otomara Krejči Divadlo jsou herci. Divadelní revue. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 135-139. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. Krize českého herectví podle scénologie. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 3, 5 s. ISSN 0862-5409. info
 • RIEGER, Lukáš. O přesahu v herectví : teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 206 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-15-2. Digitalizovaný dokument info
 • RIEGER, Lukáš. Vachtangovská škola (multimediální skripta). Brno: JAMU, 2005. info

25. 2. 2020