Mgr. Petr Svozílek
Assistant professor
tel: 54259 1337
e-mail: 5426@post.jamu.cz
UČO: 5426
Music Education and Voice Training Department
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP door 101
Membership in academic bodies Function
Akademický senát DF Member
Akademický senát JAMU Member
Workplace Function
Kabinet zpěvu Assistant professor

Professional card

Kdo jsem
odborný asistent v kabinetu zpěvu a hudební výchovy, člen Akademického senátu DF a AS JAMU
Obory
Na DF působím jako vyučující ansámblového a sborového zpěvu a teoretických předmětů zaměřených na hudbu v interdisciplinárních přesazích (dějiny hudby,intonace, analýza hudební předlohy, rozbor hudebního díla apod.) Na fakultě se věnuji též korepeticím - nácviku pěveckého repertoáru s klavírem a musical coachingu.
Aktuální pozice a projekty
spolupráce na projektech propojujících techniku mluveného projevu a zpěv
Profesní zkušenost a orientace v kostce
Intenzivní spolupráce s Národním divadlem Brno na řadě inscenací Mahenovy činohry jako člen inscenačního týmu (hudební nastudování, hudební spolupráce, pěvecké nastudování, menší herecké role), pedagogická činnost zejména hudební a pěvecká příprava studentů k vystoupením na festivalech a přehlídkách, coaching k pěveckým vystoupením jednotlivců i ansámblů. 10 letá zkušenost při profesionální pěvecké přípravě herců v divadlech.
Vzdělání
Mgr. Masarykova univerzita - diplom. práce: "Fenomén žánrové prostupnosti opery a muzikálu na příkladu díla Fantom Opery Andrew Lloyd Webbera" Bc. Masarykova univerzita - diplom. práce: "Kytice divadla Semafor v interpretaci divadelního studia Marta" Dipl. um. absolutorium konzervatoře v Brně